Làm sáng tỏ những điều lầm tưởng về thuốc chủng ngừa

Inglés     Español     Coreano     Vietnamita

 

 

Hiện không thiếu thông tin về thuốc chủng ngừa COVID-19, tuy nhiên đôi khi khó phân biệt được lầm tưởng với thực tế. Theo dõi cập nhật từ Sở Y tế các Quận Gwinnett, Newton và Condado de Rockdale để biết thông tin làm sáng tỏ một số điều lầm tưởng thường gặp nhất về thuốc chủng nga, và tin ngi chính xác nhất.

Điều lầm tưởng: "Tôi đã từng mắc COVID-19, vì vậy tôi không cần phải chích ngừa".

Thực tế: Vì vẫn chưa biết chắc thuốc chủng ngừa có tác dụng miễn dịch trong bao lâu, quan trọng là quý vị vẫn cần phải đi chích ngừa khi có thuốc chủng ngừa cho. Quý vị nên đi chích ngừa ngay cả khi đã từng mắc COVID-19.

Điều lầm tưởng: “Vì đã chích ngừa nên tôi có thể ngừng giữ khoảng cách với người khác và mang khẩu trang”.

Thực tế: Tất cả mọi người vẫn cần phải sử dụng mọi công cụ hiện có để giúp ngăn chận đại dịch này trong khi chúng ta tìm hiểu thêm về cách thức hoủt g c cong kong Chúng ta hiện vẫn chưa biết là việc chích thuốc chủng ngừa COVID-19 có giúp quý vị tránh làm lây lan vi-rút gây bệnh COVID-19 cho những người khác hay không, nhng người khác hay không, ngay b kây

Điều lầm tưởng: "Thuốc chủng ngừa có thể truyền COVID-19 cho tôi".

Thực tế: Thuốc chủng ngừa COVID-19 không có vi-rút còn sống nên không thể truyền vi-rút sang cho quý vị.

Điều lầm tưởng: "Vật chất di truyền trong thuốc chủng ngừa sẽ ảnh hưởng đến DNA của tôi".

Thực tế: Các loại thuốc chủng ngừa mRNA ngừa COVID-19 hoàn toàn không làm thay hay tương tác với DNA của quý vị.

Điều lầm tưởng: "Thuốc chủng ngừa này không có tác dụng đối với các chủng biến thể COVID-19."

Thực tế: Cho đến nay, các nghiên cứu cho thấy rằng các kháng thể được tạo ra qua chích ngừa bằng các loại thuốc chủng ngừa hiện đã được phê chuẩn đều nhcn bit bit. Vấn đề này hiện được nghiên cứu kỹ và nhiều nghiên cứu khác đang diễn ra.

FUENTES:
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/transmission/variant.html

Creado el 29 de abril de 2021.