Thuốc cambiando ngừa COVID-19 công hiệu như thế nào?

Inglés   Español   Coreano   Vietnamita

 

 

Mặc dù có mức công hiệu khác nhau, mỗi loại thuốc chủng ngừa đã cho thấy làm giảm đáng kể nguy cơ mắc COVID-19 và rất công hiệu trong việc giảm nguy bnh cơ mn -19.

 

 

Thuốc chủng ngừa nào cũng có mức công hiệu cao, và mỗi người được chích ngừa sẽ giúp cộng đồng tiến gần mục tiêu miễn dị

 

Ngun: www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/index.html

Martes 23 de noviembre de 4.